De voorbereiding

Om de gesprekstijd zo effectief mogelijk te gebruiken krijg je van te voren een anamnese formulier toegestuurd. Na een aanvraag voor consult per mail ontvang je deze uitgebreide vragenlijst. Hoe meer informatie is ingevuld hoe effectiever dat is tijdens onze eerste afspraak. Informatie die nodig is is onder andere:

 • wat zijn de klachten en hoe lang spelen ze?
 • wat zijn je wensen ten aanzien van gezondheid?
 • wat doe je op dit moment aan beweging en hoe vaak in de week is dat?
 • wat ben je bereid te veranderen in je dagelijkse leefpatroon?
 • gebruik je medicijnen? Welke?
 • ben je onder behandeling en bij welke behandelaar?
 • welke onderzoeken zijn er in het verleden geweest. De uitslagen zijn van belang om ook op papier in te leveren, liefst alles van te voren.

In het gesprek zal uiteraard het huidige voedingspatroon worden doorgenomen. Hoe specifieker je aangeeft op de intake wat je nu eet, hoe minder tijd dit kost tijdens de afspraak. Na het eerste deel zal worden uitgelegd wat je zelf al kunt veranderen in het voedingspatroon om dichter bij jouw gewenste doel te komen. Uitleg over je lichaam en over je specifieke gezondheidsvraag zullen worden gegeven. Je krijgt direct in de eerste afspraak de noodzakelijke supplementen mee zodat je direct kunt starten.

Na de eerste afspraak wordt er op korte termijn een vervolg afspraak gemaakt. In het begin is het belangrijk om de vorderingen nauwlettend te volgen. De 2e afspraak volgt daarom snel op de 1e afspraak. Afhankelijk van de klachten, het verloop en uw wensen zullen we daarna in overleg vervolg afspraken plannen.

De kosten

 • De kosten worden gerekend per tijdsduur. Een uur kost 100 euro inclusief BTW. Afhankelijk van de verzekering krijgt u daar een groter of kleiner deel van terug. Vaak is bij een start 1,5 tot 2 uur nodig.
 • Een vervolg consult is afhankelijk van de tijd die nodig is. We overleggen altijd samen of dit weer 1,5 tot 2 uur is of dat het minder zal zijn. Vaak kiezen we in overleg voor kortere afspraken en dan dichter op elkaar gepland.
 • Uitslagen van onderzoeken, het interpreteren en het maken van plan van aanpak kosten vaak tussen de half uur tot een uur tijd. In overleg bespreken we wanneer deze kosten in rekening worden gebracht.
 • Tussentijdse telefonische en/of e-mail contacten worden in overleg afgesproken en zijn een onderdeel van de begeleiding en worden dus niet extra in rekening gebracht.

Vergoeding: De Beroepsvereniging Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG.nl) heeft op haar website een overzicht van de verzekeraars die vergoedingen voor consulten geven. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen adviseren we om voor het maken van een afspraak deze website te raadplegen.